mILJÖ & Arbetsmiljöpolicy

Vi på Enbacka Golv försöker dagligen förbättra vårat miljötänk.

-Produkter som har miljödeklarerats

-Följa lagkrav och föreskrifter för miljön som berör vår verksamhet

-Välja transportsätt och fordon för minimal miljöpåverkan